Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
825/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Monika Lieskovská
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
867/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Ondríková
9. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
963/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
9. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
963/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
14. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1245/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uhrová
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1267/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Kolejáková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1271/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1281/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Šimanková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1305/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jana Kapalová
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivona Kovaliková
14. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
67/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Kubek
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
123/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
122/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Oklapková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
152/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
171/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
276/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Miklušková
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
327/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Kubeková
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
337/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Bobrovská
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marek Štober