Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
171/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
276/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Miklušková
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
327/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Kubeková
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
337/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Bobrovská
1. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marek Štober
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
461/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Matušisková
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Benická
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
713/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinsky
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
18. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
761/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Hrkeľ
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1133/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1211/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Pilarčíková
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
575/2022
10,00 € Obec Liesek Anna Janoštinová
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
656/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
785/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenka Kováčová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
808/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Gengelová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
804/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kalis
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Lieskovská
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1153/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Kubásová