Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
461/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Matušisková
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Benická
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
713/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Babinsky
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
732/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Paštrnáková
18. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
761/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Hrkeľ
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1133/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1211/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Pilarčíková
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1327/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miloš Vojteček
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
309/2024
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Bôžek
17. Január 2024
Kúpna zmluva
82/2024
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
17. Január 2024
Kúpna zmluva
80/2024
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
575/2022
10,00 € Obec Liesek Anna Janoštinová
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
656/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
785/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenka Kováčová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
808/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Gengelová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
804/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kalis
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Lieskovská
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1153/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Kubásová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
10/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková