Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1270/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Floreková
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1275/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ladislav Šprlák
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1277/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Marta Motýľová
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1312/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislav Motýľ
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1329/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miloš Vojteček
30. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
575/2022
10,00 € Obec Liesek Anna Janoštinová
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
656/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
27. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
785/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenka Kováčová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
808/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Gengelová
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
804/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kalis
8. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Lieskovská
9. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1153/2022
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Kubásová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
10/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
9. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
39/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Špulier
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
326/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladislav Dreveniak
29. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
728/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Šináľ
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1110/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jana Hrkľová
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1135/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1134/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1136/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Hajduková