Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1314/2022
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Špišská katolícka charita
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby- denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
1398/2023
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
88/2024
630,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
347/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
348/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
344/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek SLOVENSK7 SKAUTING, 108. ZBOR ORIEŠOK LIESEK
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
345/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ Materské centrum ANJELIČKOVO
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí financných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
346/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
364/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
365/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
363/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
362/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek FAJN KLUB, Občianske združenie
7. Jún 2022
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
568/2022
552,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Liesek
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
112/2023
550,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
14. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1065/2023
500,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martina Obrtáčová
24. November 2023
Zmluva o službách č. 161123/4
1232/2023
500,00 € OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
3. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
786/2024
500,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Kukucová Monika
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
135/2024
490,00 € Obec Liesek, Milan Wolf, starosta obce Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová, Ing Dušan Duda, starosta obce, 027 12
16. Máj 2023
Servisná zmluva elektronický on-line riadiaci systém verejného osvetlenia
663/2023
432,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Január 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová
102/2023
425,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Čimhová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek