Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1128/2023
390,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Landastik SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
30. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
259/2022
387,32 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek DALPS, s.r.o., Dolná 506/11, 027 12 Liesek
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1190/2023
378,00 € Mesto Trstená, Bernolákova 96/8 , 028 01 Trstená Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
5. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
814/2022
370,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nikola Kabáčová
26. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
897/2023
370,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ingrid Ondríková
24. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
706/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK? spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
845/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 22835/1A,022 01 Čadca
14. November 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1258/2023
350,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Landastik SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
27. November 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová na rok 2023
1227/2023
336,00 € Obecný úrad Čimhová 20, 027 12 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
959/2022
320,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Chovančáková
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1096/2022
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
156/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
8. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
928/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Dreveňák
9. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
946/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dáša Romaňáková
31. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1015/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nastália Motýľová
20. Október 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1174/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tibor Šprla
16. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1272/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Alžbeta Poláčiková
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1000/2022
299,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
443/2022
270,00 € Anna Vrabčeková Obec Liesek
16. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
526/2022
270,00 € Obec Liesek Diana Stasová