Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
605/2022
250,00 € Obec Liesek LANTASTIK SR, s.r.o.
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
745/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
10. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
838/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
18. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1075/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
16. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1258/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
1. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
160/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK
17. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
297/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIk OK
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
400/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
25. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
609/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Potočná 2835/1A
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
789/2023
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 22835/1A,022 01 Čadca
1. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
711/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Furdeková
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
776/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Jašurka
7. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1056/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timea Kubicová
4. Január 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
16/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Beáta Stasová
10. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
265
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenský skauting 10. Zbor Trstená
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
717/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adam Stas
31. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
736/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timotej Garek
21. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
880/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rebeka Lieskovská
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1011/2022
200,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
3. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1226/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová