Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
156/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
8. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
928/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Dreveňák
9. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
946/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dáša Romaňáková
31. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1015/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nastália Motýľová
20. Október 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1174/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tibor Šprla
16. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1272/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Alžbeta Poláčiková
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
569/2024
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martina Uherová
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1000/2022
299,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1291/2023
294,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
20. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202406 - NP - 0319
735/2024
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
20. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
443/2022
270,00 € Anna Vrabčeková Obec Liesek
16. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
526/2022
270,00 € Obec Liesek Diana Stasová
31. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
578/2022
270,00 € Obec Liesek Martin Šebest
10. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
620/2022
270,00 € Obec Liesek Ján Marmoľ
24. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
679/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Daniela Vrabcová
8. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
724/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Kalis
14. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
755/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Šimon Šálka
29. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
798/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Dulka
19. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
872/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dávid Šprlák
30. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
908/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Katarína Stasov