Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
120/2024
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Polaček Miroslav
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
54/2024
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Kolmá 169/10, Žilina 01003 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
711/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Furdeková
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
776/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Jašurka
7. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1056/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timea Kubicová
4. Január 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
16/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Beáta Stasová
10. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
265
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenský skauting 10. Zbor Trstená
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
717/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adam Stas
31. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
736/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timotej Garek
21. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
880/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rebeka Lieskovská
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1011/2022
200,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
3. November 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1226/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
4. Január 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
4/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľubica Babinská
4. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1391/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Dušan Duda
5. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
214/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dopaterová Anna
13. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
275/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kumorová
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
426/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Obrtáč
15. Máj 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
622/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Štober Ján
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
999/2022
179,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
803/2023
150,00 € eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek