Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
850/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Zbojová
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
797/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Žibek
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
742/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dušan Gnida
18. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadoných vôd verejnou obecnou kanalizáciou
775/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Chovančák
21. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
882/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Šprláková
25. Júl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
891/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Macáková
16. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
965/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miroslav Hucík
30. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1010/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Paštrnák
31. August 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1013/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Lieskovský
25. September 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1084/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zdenko Gostík
13. Október 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1144/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
26. Október 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1194/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Ondrík
27. November 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1298/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Marek Zembjak
4. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1320/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miriam Beňušová
4. December 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
1321/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Daniel Vrabec
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
935/2023
99,31 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rudolf Kovalíček, Alena Kovalíčková
1. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
313/2023
99,30 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Tkáčová
21. November 2022
Zmluva o nájne obecbého bytu
1049/2022
97,49 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Eva Dulková
1. Jún 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
314/2022
89,79 € Obec Liesek Mária Sirotová
26. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1009/2022
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepáčková