Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1203/2023
28,00 € Mesto Námestovo , Ul. Cyrila a Metóda 329/6 , 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
875/2023
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Vladimír Gorek
30. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1306/2023
20,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Lieskovský
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
836/2023
18,50 € DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
7. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
723/2022
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Špulier
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
707/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Miroslav Žuffa
30. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
726/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Darina Karetková
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1014/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Lieskovská
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1123/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Kolejáková
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1126/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
10. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1124/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Polačiková
12. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1137/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Haramiová
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1146/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
16. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1145-2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
19. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1163/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Mravcová
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1168/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Vojteček
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1176/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Pavol Ondrík
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1229/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Bobrovský
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
1240/2023
15,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Uherová
9. November 2023
Zmluva o zbere , preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
1249/2023
15,00 € Espik Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek