Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti /Návrh/
2023/84
343,60 € KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. Obec Žabokreky
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa Belá Dulice
2024/02
384,00 € Základná škola, Belá - Dulice 84 Obec Žabokreky
1. Február 2023
Dodatok ku Zmluve o poskyt.verejnych služieb
6-2023
399,00 € Slovak telekom a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
12. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2023/72
400,00 € Obec Žabokreky Brantner Fatra s.r.o.
5. December 2023
Zmluva č.89/2023  uzavretá  v zmysle ustanovenia  § 269 ods. 2 zákon Slovenskej národnej rady č. 513/1991
2023/89
400,00 € Ledeczky Attila Obec Žabokreky
6. Október 2023
ZMLUVA o zabezpečení dopravy žiakov číslo: 004/0DOMT/A/2023uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v zneníneskorších predpisov 1 ďalej len "zmluva"
2023/70
430,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť Obec Žabokreky
14. Júl 2023
DOHODA 23/23/054/279 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci národného projektu "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4"
2023/50
450,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
4. Máj 2023
Zmluva o web sídle obce a službách súvisiacich
29-2023
480,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
31. Október 2022
Kúpna zmluva
41-2022
500,00 € Janka Bartošová,Žabokreky č.s.257 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Žabokreky č.7/Dot/2022
24-2022
540,00 € Centrum volneho času,rozpočt.organizacia,A.Kmeťa 577/22,Martin Obec Žabokreky, Žabokreky 145
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žabokreky č-8/Dot/2022
22-2022
560,00 € Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Žabokreky, Žabokreky 145
16. Február 2023
Nájomná zmluva
9-2023
576,00 € Mišutka Zdeno,Hvozdnica Obec Žabokreky, Žabokreky 145
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov c. 131/2022-Z
2023/61
600,00 € BENETRIX, no Obec Žabokreky
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
2023/63
600,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Žabokreky
23. November 2022
Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb
42-2022
668,82 € Slovak telekom a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Apríl 2023
zmluva o dielo-správa info systému ZŠ Žabokreky
23-2023
720,00 € MAXcomputers Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo - prevádzka IS ZŠ Žabokreky-MAXcomputers sro
2024/04
720,00 € MAXcomputers s. r. o. Obec Žabokreky
27. Január 2023
Mandátna zmluva
4-2023
770,00 € BEAN consult s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Žabokreky,KD Žabokreky
2-2023
800,00 € SZUŠ DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky, Žabokreky 145
24. August 2022
zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo 002/ODOMT/A/2022
31-2022
880,00 € Slovenská autobusová dprava Žilina a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145