Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2022
DODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb/uzatvorená v zmysle ustanovania §269 ods.2 Zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení
Dodatok č.1
0,00 € Mgr.Alexandra Mihaldová-CASSIEN Obec Žabokreky
13. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-ZA-VO-302-137/2022
27-2022
0,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2,81272 Bratislava Obec Žabokreky, Žabokreky 145
5. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-Materská škola Žabokreky 166
38-2022
0,00 € SLOVAK DANCE,n.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
13-2023
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
25. Február 2023
Dohoda 23/23/054/49
14-2023
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Žabokreky, Žabokreky 145
22. Marec 2023
Zmluva o grantovom účte
17-2023
0,00 € PRIMA BANKA SLOVENSKO,a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
11. Apríl 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy
25-2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
17. Máj 2023
dodatok č.3 Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
dodatok č.3
0,00 € Obchodná akadémia Obec Žabokreky, Žabokreky 145
29. Máj 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTí VLASTNíKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH KANALIZÁCií O-58/2023-II
33/2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTí VLASTNíKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV O-58/2023-I1
34-2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIEO-57/2023-II
35-2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEHO VODOVODU O-57/2023-I
36-2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2023/128
2023/37
0,00 € Slovak Business Agency s. r. o. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU O -57-/ 2023 - l.
2023/36
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIEO-57/2023-II
2023/35
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/109
2023/32
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
6. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a poskytnutí služieb
2023/41
0,00 € WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. Obec Žabokreky
15. Jún 2023
ZMLUVA o zabezpečení výstavby a financovania vodnej stavby
2023/45
0,00 € Fyzické osoby v zmysle zmluvy Obec Žabokreky
23. Jún 2023
Dohodu o ukončení zmluvy
2023/51
0,00 € DIKRA s.r.o. Obec Žabokreky
25. Júl 2023
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov aupozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov
2023/53
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Žabokreky