Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-09/2022
SSOD-09/2022
0,00 € Nikoleta Durňáková Obec Belá nad Cirochou
26. August 2022
Dodatok 1-2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1-2022
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
26. August 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-11/2022
SSOD-11/2022
0,00 € Ingrid Grundzová Obec Belá nad Cirochou
26. August 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-10/2022
SSOD-10/2022
0,00 € Lýdia Ferencová Obec Belá nad Cirochou
30. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. A23/ŠFRB/2022 zo dňa 22.08.2022
A23/ŠFRB/2022
0,00 € Milena Kenderešová Obec Belá nad Cirochou
30. August 2022
Zmluva o nájme bytu č. B26/ŠFRB/2022 zo dňa 22.08.2022
B26/ŠFRB/2022
0,00 € Miroslava Gondová Obec Belá nad Cirochou
8. September 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-12/2022
SSOD-12/2022
0,00 € Timea Gnipová Obec Belá nad Cirochou
8. September 2022
Zmluva o nájme bytu C11/ŠFRB/2022
C11/ŠFRB/2022
0,00 € Bc. Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
8. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2022
C21/ŠFRB/2022
0,00 € Helena Kresilová Obec Belá nad Cirochou
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Dodatok č. 1 (škola)
0,00 € Košická arcidiecéza Obec Belá nad Cirochou
28. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C27/ŠFRB/2022
C27/ŠFRB/2022
0,00 € Kristína Burdová Obec Belá nad Cirochou
28. September 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-13/2022
SSOD-13/2022
0,00 € Kristína Burdová Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C17/ŠFRB/2022
C17/ŠFRB/2022
0,00 € Viktor Lojka Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C25/ŠFRB/2022
C25/ŠFRB/2022
0,00 € Matej Karľa Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2022
C24/ŠFRB/2022
0,00 € Martin Škutka Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C29/ŠFRB/2022
C29/ŠFRB/2022
0,00 € Radovan Chochoľak Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C18/ŠFRB/2022
C18/ŠFRB/2022
0,00 € Jana Mitrová Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C15/ŠFRB/2022
C15/ŠFRB/2022
0,00 € Ľubomír Kapko Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C26/ŠFRB/2022
C26/ŠFRB/2022
0,00 € Jozef Jenčo Obec Belá nad Cirochou
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č. C19/ŠFRB/2022
C19/ŠFRB/2022
0,00 € Alžbeta Kopťárová Obec Belá nad Cirochou