Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok k Dohode č. 44/2023/MPO zo dňa 16.08.2023
Dodatok 1 k Dohode č. 44/2023/MPO
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B21/ŠFRB/2023
Dohoda B21/ŠFRB/2023
0,00 € Viliam Hišem Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpekyA11/ŠFRB/2023
Dohoda A11/ŠFRB/2023
452,61 € Erik Koban Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A28/ŠFRB/2023
Dohoda A28/ŠFRB/2023
471,96 € Daniela Hrežíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A17/ŠFRB/2023
A17/ŠFRB/2023
0,00 € Katarína Lecká Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpekyA16/ŠFRB/2023
Dohoda A16/ŠFRB/2023
443,85 € Lucia Parasková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi-Fúra
Dodatok č.1/2024
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B24/ŠFRB/2023
B24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A21/ŠFRB/2023
A21/ŠFRB/2023
0,00 € Viera Vovčiková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A26/ŠFRB/2023
A26/ŠFRB/2023
0,00 € Mgr. Martina Hišemová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B11/ŠFRB/2023
B11/ŠFRB/2023
0,00 € Ľuboš Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A18/ŠFRB/2023
Dohoda A18/ŠFRB/2023
443,85 € Antónia Farbárová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A24/ŠFRB/2023
A24/ŠFRB/2023
0,00 € Anna Gdovičinová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A14/ŠFRB/2023
Dohoda A14/ŠFRB/2023
443,85 € Marián Štofej Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B13/ŠFRB/2023
B13/ŠFRB/2023
0,00 € Silvia Buriková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A28/ŠFRB/2023
A28/ŠFRB/2023
0,00 € Daniela Hrežíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A25/ŠFRB/2023
A25/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Žiga Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B22/ŠFRB/2023
B22/ŠFRB/2023
0,00 € Štefan Piško Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B12/ŠFRB/2023
B12/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda A21/ŠFRB/2023
Dohoda A21/ŠFRB/2023
312,12 € Viera Vovčiková Obec Belá nad Cirochou