Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-10/2023
SSOD-10/2023
400,00 € Dominik Buraľ Obec Belá nad Cirochou
10. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-12/2023
SSOD-12/2023
400,00 € Zuzana Kocová Obec Belá nad Cirochou
30. August 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-15/2023
SSOD-15/2023
400,00 € Petra Céreová Obec Belá nad Cirochou
6. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-16/2023
SSOD-16/2023
400,00 € Jozef Hančarik Obec Belá nad Cirochou
12. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-22/2023
SSOD-22/2023
400,00 € Samuel Guzej Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A22/ŠFRB/2023
Dohoda A22/ŠFRB/2023
420,93 € Zuzana Kislíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A25/ŠFRB/2023
dohoda A25/ŠFRB/2023
435,09 € Ján Žiga Obec Belá nad Cirochou
9. Január 2024
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B27/ŠFRB/2023
Dohoda B27/ŠFRB/2023
435,09 € Martin Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 3909
Kúpna zmluva LV 3909
442,00 € Margita Hudáková a spol. Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpekyA16/ŠFRB/2023
Dohoda A16/ŠFRB/2023
443,85 € Lucia Parasková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A18/ŠFRB/2023
Dohoda A18/ŠFRB/2023
443,85 € Antónia Farbárová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A14/ŠFRB/2023
Dohoda A14/ŠFRB/2023
443,85 € Marián Štofej Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B16/ŠFRB/2023
Dohoda B16/ŠFRB/2023
443,85 € Martin Dlužanin Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpekyA11/ŠFRB/2023
Dohoda A11/ŠFRB/2023
452,61 € Erik Koban Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B11/ŠFRB/2023
Dohoda B11/ŠFRB/2023
452,61 € Ľuboš Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A28/ŠFRB/2023
Dohoda A28/ŠFRB/2023
471,96 € Daniela Hrežíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A24/ŠFRB/2023
Dohoda A24/ŠFRB/2023
471,96 € Anna Gdovičinová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B28/ŠFRB/2023
Dohoda B28/ŠFRB/2023
471,96 € Ladislav Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A13/ŠFRB/2023
Dohoda A13/ŠFRB/2023
471,96 € Dominika Dzurková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B17/ŠFRB/2023
Dohoda B17/ŠFRB/2023
471,96 € Jana Vašková Obec Belá nad Cirochou