Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-29/2023
SSOD-29/2023
100,00 € Kamila Dudyová Obec Belá nad Cirochou
14. December 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-30/2023
SSOD-30/2023
100,00 € MUDr. Ľubomír Latta Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. C13/ŠFRB/2024
C13/ŠFRB/2024
112,00 € Martin Dický Obec Belá nad Cirochou
29. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. C12/ŠFRB/2024
C12/ŠFRB/2024
126,00 € Miroslava Mackaľová Obec Belá nad Cirochou
15. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. B15/ŠFRB/2024
B15/ŠFRB/2024
206,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
19. Marec 2024
Kúpna zmluva Kováč, Roš
Kúpna zmluva Kováč, Roš
240,48 € Marek Kováč a Mário Roš Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A12/ŠFRB/2023
Dohoda A12/ŠFRB/2023
280,32 € Ján Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
29. Február 2024
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky k bytu č. C12/ŠFRB/2024
dohoda C12/ŠFRB/2024
280,83 € Miroslava Mackaľová Obec Belá nad Cirochou
7. Jún 2023
Zmluva o reklame č. 26/GR/2023
26/GR/2023
300,00 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Obec Belá nad Cirochou
7. Jún 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-07/2023
SSOD-07/2023
300,00 € Dávid Gnip Obec Belá nad Cirochou
22. Jún 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-08/2023
SSOD 08/2023
300,00 € Veronika Grňová Obec Belá nad Cirochou
14. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-18/2023
SSOD-18/2023
300,00 € Dominik Valiga Obec Belá nad Cirochou
20. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-19/2023
SSOD-19/2023
300,00 € Viktória Buriková Obec Belá nad Cirochou
27. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-20/2023
SSOD-20/2023
300,00 € Juliana Pavliková Obec Belá nad Cirochou
5. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-21/2023
SSOD-21/2023
300,00 € Daša Čižmárová Obec Belá nad Cirochou
19. Október 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-23/2023
SSOD-23/2023
300,00 € Daniel Ľoch Obec Belá nad Cirochou
2. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-25/2023
SSOD-25/2023
300,00 € Martin Burik Obec Belá nad Cirochou
9. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-26/2023
SSOD-26/2023
300,00 € František Engel Obec Belá nad Cirochou
23. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-28/2023
SSOD-28/2023
300,00 € Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
20. December 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky C11/ŠFRB/2023
Dohoda C11/ŠFRB/2023
300,00 € Mária Čornaničová Obec Belá nad Cirochou