Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2022
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-14/2022
SSOD-14/2022
0,00 € Jozef Gnip Obec Belá nad Cirochou
24. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. B12/ŠFRB/2022
B12/ŠFRB/2022
0,00 € Ján Gnip Obec Belá nad Cirochou
24. November 2022
Zmluva o nájme bytu č. A12/ŠFRB/2022
A12/ŠFRB/2022
0,00 € Ján Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
28. November 2022
Zmluva o dodávke elektriny
0990/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
8. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v znení Dodatku č. 1
Dodatok č. 2 CZŠsMŠ
0,00 € Košická arcidiecéza Obec Belá nad Cirochou
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru _Mikuláš Cimbák
Zmluva o nájme Cimbák
0,00 € Mikuláš Cimbák Obec Belá nad Cirochou
21. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS
ZLP-VT-2021-0021
0,00 € DEUS Obec Belá nad Cirochou
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
Zmluva na rok 2023
0,00 € Košická arcidiecéza Obec Belá nad Cirochou
9. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000010121 zo dňa 10.02.2021
č.1000010121
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Obec Belá nad Cirochou
26. Január 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Zmluva o prepojení CUET
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
2. Február 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Dohoda o spolupráci - bocianie hniezdo
0,00 € Spáva národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne Obec Belá nad Cirochou
9. Február 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-01/2023
SSOD-01/2023
0,00 € Jaroslav Zaremba Obec Belá nad Cirochou
10. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena, Rozšírenie NN siete
2263/VSD/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 0990/2022
Dodatok č. 1 k zmluve 0990/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
30. Marec 2023
Kúpna zmluva LV 328
Kúpna zmluva LV 328
0,00 € Ján Dudič a spol. Obec Belá nad Cirochou
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu č. B23/ŠFRB/2023
Zmluva o nájme bytu č.B23/ŠFRB/2023 zo dňa 30.03.2023
0,00 € Pavel Mareš Obec Belá nad Cirochou
31. Marec 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B23ŠFRB2023
Dohoda B23ŠFRB2023
0,00 € Pavel Mareš Obec Belá nad Cirochou
12. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok č. 26032018/VŠ
Dodatok č. 2 k zmluve 26032018/VŠ
0,00 € Vyšné pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Obec Belá nad Cirochou
13. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnených občanov
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnených občanov
0,00 € Marek Kováč Obec Belá nad Cirochou