Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Zmluva o nájme bytu č. B14/ŠFRB/2023
B14/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Karľová Obec Belá nad Cirochou
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 17/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 18/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
7. September 2023
Zmluva o nájme HM-Skalická
Zmluva o nájme HM 19/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Gabriela Skalická
8. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2022
Dohoda C24/ŠFRB/2022
0,00 € Matúš Škutka Obec Belá nad Cirochou
12. September 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD 17/2023
SSOD 17/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Martina Drábová
14. September 2023
Zmluva o nájme HM-Haburaj
Zmluva o nájme HM 20/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Haburaj
19. September 2023
Zmluva o nájme HM-Jozefiaková
Zmluva o nájme HM 21/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Helena Jozefiaková
22. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. C24/ŠFRB/2023
C24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Škutka Obec Belá nad Cirochou
6. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Bednár
Zmluva o nájme HM 22/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Radoslav Bednár
11. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Škutka
Zmluva o nájme HM 23/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Škutka
13. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2023
Dohoda C21/ŠFRB/2022
0,00 € Helena Kresilová Obec Belá nad Cirochou
24. Október 2023
Zmluva o nájme HM-Rebičová
Zmluva o nájme HM č. 24/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Magdaléna Rebičová
7. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného dom v Belej nad Cirochou SSOD-24/2023
SSOD-24/2023
0,00 € Dorota Remešníková Obec Belá nad Cirochou
8. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. C1/ŠFRB/2023
C21/ŠFRB/2023
0,00 € Richard Lecký Obec Belá nad Cirochou
9. November 2023
Zmluva o nájme HM-Hišem
Zmluva o nájme HM č. 25/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emil Hišem
9. November 2023
Zmluva o nájme HM-Hišem
Zmluva o nájme HM č. 26/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emil Hišem
15. November 2023
Zmluva o nájme HM-Gabriková
Zmluva o nájme HM č. 27/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Pavlina Gabriková
15. November 2023
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného domu v Belej nad Cirochou č. SSOD-27/2023
SSOD-27/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Dana Dudičová
21. November 2023
Kúpna Zmluva Xerox
Kúpna zmluva XEROX
0,00 € XEROX LIMITED Obec Belá nad Cirochou