Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o nájme HM-Cimbáková
Zmluva o nájme HM č. 28/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Ľudmila Cimbáková
29. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. C21/ŠFRB/2022
Dohoda C21/ŠFRB/2022 - ukončenie
0,00 € Bc. Júlia Haburajová Obec Belá nad Cirochou
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B25/ŠFRB/2023
B25/ŠFRB/2023
0,00 € Mgr. Júlia Regulová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dodatok k Dohode č. 44/2023/MPO zo dňa 16.08.2023
Dodatok 1 k Dohode č. 44/2023/MPO
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B21/ŠFRB/2023
Dohoda B21/ŠFRB/2023
0,00 € Viliam Hišem Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A17/ŠFRB/2023
A17/ŠFRB/2023
0,00 € Katarína Lecká Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi-Fúra
Dodatok č.1/2024
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B24/ŠFRB/2023
B24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A21/ŠFRB/2023
A21/ŠFRB/2023
0,00 € Viera Vovčiková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A26/ŠFRB/2023
A26/ŠFRB/2023
0,00 € Mgr. Martina Hišemová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B11/ŠFRB/2023
B11/ŠFRB/2023
0,00 € Ľuboš Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A24/ŠFRB/2023
A24/ŠFRB/2023
0,00 € Anna Gdovičinová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B13/ŠFRB/2023
B13/ŠFRB/2023
0,00 € Silvia Buriková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A28/ŠFRB/2023
A28/ŠFRB/2023
0,00 € Daniela Hrežíková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A25/ŠFRB/2023
A25/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Žiga Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B22/ŠFRB/2023
B22/ŠFRB/2023
0,00 € Štefan Piško Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B12/ŠFRB/2023
B12/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A16/ŠFRB/2023
A16/ŠFRB/2023
0,00 € Lucia Parasková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A17/ŠFRB/2023
B17/ŠFRB/2023
0,00 € Jana Vašková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A22/ŠFRB/2023
A22/ŠFRB/2023
0,00 € Zuzana Kislíková Obec Belá nad Cirochou