Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky A15/ŠFRB/2023
Dohoda A15/ŠFRB/2023
0,00 € Adrián Galajda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B13/ŠFRB/2023
Dohoda B13/ŠFRB/2023
0,00 € Silvia Buriková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky C13/ŠFRB/2023
Dohoda C13/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A12/ŠFRB/2023
A12/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Hašuľ Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A18/ŠFRB/2023
A18/ŠFRB/2023
0,00 € Antónia Farbárová Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B16/ŠFRB/2023
B16/ŠFRB/2023
0,00 € Martin Dlužanin Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A11/ŠFRB/2023
A11/ŠFRB/2023
0,00 € Erik Koban Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A14/ŠFRB/2023
A14/ŠFRB/2023
0,00 € Marián Štofej Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B22/ŠFRB/2023
Dohoda B22/ŠFRB/2023
0,00 € Štefan Piško Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A13/ŠFRB/2023
A13/ŠFRB/2023
0,00 € Dominika Dzurková Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B12/ŠFRB/2023
Dohoda B12/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Dohoda o ponechaní finančnej zábezpeky B24/ŠFRB/2023
Dohoda B24/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. C13/ŠFRB/2023
C13/ŠFRB/2013
0,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B28/ŠFRB/2023
B28/ŠFRB/2023
0,00 € Ladislav Gnip Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. A15/ŠFRB/2023
A15/ŠFRB/2023
0,00 € Adrián Galajda Obec Belá nad Cirochou
30. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. B21/ŠFRB/2023
B21/ŠFRB/2023
0,00 € Viliam Hišem Obec Belá nad Cirochou
14. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. C11/ŠFRB/2023
C11/ŠFRB/2023
0,00 € Mária Čornaničová Obec Belá nad Cirochou
19. December 2023
Zmluva o nájme HM-Labičová
Zmluva o nájme HM č. 29/2023
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Daniela Labičová
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. A27/ŠFRB/2023
A27/ŠFRB/2023
0,00 € Ján Hišem Obec Belá nad Cirochou
29. December 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnenú osobu
Dodatok č. 5
0,00 € Marek Kováč Obec Belá nad Cirochou