Centrálny register zmlúv

Obec Belá nad Cirochou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. B27/ŠFRB/2023
B27/ŠFRB/2023
0,00 € Martin Gnip Obec Belá nad Cirochou
11. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 4100/2023
4100/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Belá nad Cirochou
11. Január 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru (Cimbák)
Dodatok k Zmluve o nájme (Cimbák)
0,00 € Mikuláš Cimbák Obec Belá nad Cirochou
11. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201893
RA-SNCA/20201893
0,00 € NASES Obec Belá nad Cirochou
11. Január 2024
Zmluva o nájme HM-Karľová
Zmluva o nájme HM č. 1/2024
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Emília Karľová
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 28.04.2022
Dodatok č. 1 Gajdoš
0,00 € Jozef Gajdoš Obec Belá nad Cirochou
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 13.09.2021
Dodatok č. 1 Brečka
0,00 € Pavol Brečka Obec Belá nad Cirochou
19. Január 2024
Zmluva o nájme HM-Hodor
Zmluva o nájme HM č. 2/2024
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Jozef Hodor ml.
19. Január 2024
Zmluva o umeleckom výkone č. 1/2024
Zmluva o umeleckom výkone č. 1/2024
0,00 € Mgr. Jozef Fundák Obec Belá nad Cirochou
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene
02/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
23. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
01/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Obec Belá nad Cirochou
25. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy bytových domov č. 1033,1034 a 1068
Dodatok č. 1 SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o.
0,00 € SPRAVBYT SLOVAKIA s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
1. Február 2024
Zmluva o údržbe a servise 022024
Zmluva o údržbe a servise 022024
0,00 € DD21 s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
8. Február 2024
Darovacia zmluva SITB-OO2-2023/001354-002
SITB-OO2-2023/001354-002
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Belá nad Cirochou
13. Február 2024
Zmluva o nájme HM-Kepič
Zmluva o nájme HM č. 3/2024
0,00 € Obec Belá nad Cirochou Igor Kepič
16. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva SOZA
Hromadná licenčná zmluva
0,00 € SOZA Obec Belá nad Cirochou
19. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č.C13/ŠFRB/2023
C13/ŠFRB/2023
0,00 € Peter Burik Obec Belá nad Cirochou
20. Február 2024
Kúpna zmluva Hospodárová
Kúpna zmluva Hospodárová
0,00 € Anna Hospodárová Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
Dodatok č. 2/2024-zberný dvor
Dodatok č. 2/2024
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Belá nad Cirochou
1. Február 2024
Zmluva podľa autorského zákona
Slovgram 2479996
27,60 € SLOVGRAM Obec Belá nad Cirochou