Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-7 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Aurélia Múdra
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-2
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marek Kuruc
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-8
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kenteš
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
28/2017-3
126,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Bozogaňová
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vladimír Halász
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
7/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
23. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-5
253,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Sabolová Adriána
23. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
270,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Uličný Pavol
23. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
310,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mgr. Katarína Smolková
23. Marec 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-3
247,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Svečka
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 6)
159/2016-8
360,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jarmila Novotná
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
28/2017-4
202,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Valéria Hamarová
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
3/2020
215,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kmec
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 5)
39/2018-5
344,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jozef Vavrek
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
4/2020
296,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Kristína Hardoňová
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
2/2020
280,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Martin Babčak
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 8)
159/2016-4
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Róbert Tazsej
15. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
5/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Alena Boháčová
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Martina Čovan Hložná