Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2024 Malá Vieska
9/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Eliška Keruľová
3. Jún 2024
Zmluva o platobnej karte
Zmluva o platobnej karte
0,00 € Slovenská Sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Máj 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
11 400,00 € Juking, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
22. Máj 2024
Zmluva o platobnej karte
Zmluva o platobnej karte
0,00 € Slovenská Sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
13. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 8/2024 Malá Vieska
8/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Kobulnická
7. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2024 Malá Vieska
7/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Oľga Albertová
7. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu
9107206843
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
7. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu
6303037873
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 19/2024
19/2024
3 000,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
10. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
zo dňa 25.3.2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
21. Marec 2024
Dohoda č. 24/41/054/19 uzatvorená podľa § 54 - Podpora udržiavania pracovných návykov 2
24/41/054/19
2 543,40 € Obec Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 6/2024 Malá Vieska
6/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Libuša Cinová
6. Marec 2024
Zmluva o dielo - vypracovanie PD pre výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov
Zmluva o dielo - vypracovanie PD pre Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
31 008,00 € MP Construct s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2024
3945/2023
0,00 € Občianske združenie Žijem hudbou Obec Družstevná pri Hornáde
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2024
3960/2023
0,00 € Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2024
3902/2023
0,00 € Obecný športový klub Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2024
3948/2023
0,00 € Hornádski bežci Obec Družstevná pri Hornáde
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2024
3950/2023
0,00 € ENDURO KLUB Tepličany Obec Družstevná pri Hornáde
4. Marec 2024
Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve číslo: 9127004331
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 6
0,00 € UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
28. Február 2024
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci Programu Slovensko 2021-2027
Zmluva o dielo
4 800,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde