Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 3/2024 Malá Vieska
3/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marek Eperješi
29. Január 2024
Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia pre stavbu: Polyfunkčné centrum obce Družstevná pri Hornáde
Zmluva o dielo
34 900,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2/2024 Malá Vieska
2/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mária Kvaková
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 1/2024 Malá Vieska
1/2024 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislava Maďarová
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2/2024 Tepličany
2/2024 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Imrich Bašista
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 1/2024 Tepličayn
1/2024 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Zuzana Ďurďáková
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJR2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Družstevná pri Hornáde
864/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
17. Január 2024
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP
Zmluva o dielo
4 200,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
12. Január 2024
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 5
9127004331
0,00 € UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 7/2023 NB
7/2023 NB
Doplnená
148,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Hardoňová Alžbeta
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 6/2023 NB
6/2023 NB
Doplnená
210,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Bašista Imrich
20. December 2023
Zmluva o úvere č. 1378/CC/23
1378_CC_23
0,00 € Zmluva o úvere č. 1378/CC/23 Obec Družstevná pri Hornáde
20. December 2023
Zmluva o úvere č. 1377/CC/23
1377_CC_23
0,00 € Slovenská Sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
18. December 2023
Darovacia zmluva č. 41/2023
41/2023
0,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
7. December 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201847420_Z zo dňa 6.11.2018
Z201847420_Z
0,00 € FURA s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods.2 a následne zákona č. 513/1991 Zb.
Zmluva
0,00 € ML - audit, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času
3857/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Obec Družstevná pri Hornáde
2. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/74/392
452 523,59 € Obec Družstevná pri Hornáde Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2023 Tepličany
9/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Pavol Holub
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 13/2023 Malá Vieska
13/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anton Matej