Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-5
253,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Sabolová Adriána
15. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
7/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-7 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Aurélia Múdra
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vladimír Halász
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 8)
159/2016-4
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Róbert Tazsej
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
5/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Alena Boháčová
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
28/2017-3
126,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Bozogaňová
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-8
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kenteš
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-2
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marek Kuruc
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Martina Čovan Hložná
3. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Racko Milan
3. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
3/2021
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mgr. Lenka Šestinová Halijová
3. Marec 2023
Nájomná zmluva k bytu
1/2020 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Daňko Jozef
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
332/2023
7 200,00 € ML - audit, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0192
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Družstevná pri Hornáde
20. Február 2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 14.09.2020
zo dňa 14.09.2020
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 3/2023 Tepličany
3/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Bc. Jozef Prokopčák
14. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408851198
2408851198
1 325,26 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
14. Február 2023
Zmluva o dielo č. 20230203
20230203
Doplnená
167 955,72 € NOVICOM s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde