Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/74/392
452 523,59 € Obec Družstevná pri Hornáde Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2023 Tepličany
9/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Pavol Holub
31. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 13/2023 Malá Vieska
13/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anton Matej
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231025029
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25. Október 2023
Dohoda č. 23/41/010/44 ô10 PvHN medzi organizátorom a úradom
23/41/010/44
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Október 2023
Zmluva o úvere č. 1112/CC/23
1112/CC/23
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 12/2023 Malá Vieska
12/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Trojčák
23. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 8/2023 Tepličany
8/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Ondira
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2023 Tepličany
7/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jozef Oros
13. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 6/2023 Tepličany
6/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Horovský
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091CZN2-91-108
IROP-Z302091CZN2-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.5/2023 NB
5/2023 NB
Doplnená
147,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Karab Miroslav
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2023 NB
Doplnená
153,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Pásztorová Viktória
29. September 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 93/2023
ND 93/2023
30,00 € Obec Družstevná pri Hornáde KRONOSPAN, s.r.o.
18. September 2023
Dohoda č. 23/41/054/1852 - §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/1852
3 490,44 € Obec Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 5/2023 Tepličany
5/2022 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde František Hudák
31. August 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Obec Sokoľ Obec Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Zmluva o dielo č. 3176/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
3176/2023
65 152,80 € ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby Obec Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201710
RA-SNCA/20201710
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Projektová dokumentácia na obnovu a modernizáciu existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
Zmluva o dielo - Obnova a modernizácia existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
17 400,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde