Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
9 840,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
12 480,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
12. September 2022
Kúpna zmluva č. 5
5
12 816,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 4
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 4
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
17. August 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-10
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ing. Martin Pohorelec
17. August 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-23
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mária Kosturková
17. August 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-11
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Renáta Oleňáková
17. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
1/2019
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Roland Tazsej
17. August 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-8
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Igor Žabka
16. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-10
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kenteš
16. August 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-18
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ivan Lauko
16. August 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
1/2018
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Peter Striko
16. August 2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 4 zo dňa 19.04.2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 4 zo dňa 19.04.2022
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
16. August 2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 2 zo dňa 19.04.2022
Dodatok š. 2 ku kúpnej zmluve č. 2 zo dňa 19.04.2022
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
10. August 2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 1 zo dňa 19.04.2022
1
Doplnená
0,00 € AGRATECH s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu
159/2016-15
0,00 € Mgr. Katarína Smolková Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu č. 159/2016-8
159/2016-8
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde
1. August 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu č. 39/2018-5
39/2018-5
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde