Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
DOHODA Číslo 23/41/054/415 - § 54 "Podpora udržiavania pracovných návykov"
23/41/054/415
Doplnená
923,94 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 6/2023 Malá Vieska
6/2023 Malá Vieska
0,00 € Cyril Šedo Obec Družstevná pri Hornáde
11. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 5/2023 Malá Vieska
5/2023 Malá Vieska
0,00 € Terézia Orosová Obec Družstevná pri Hornáde
30. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
6/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Xhevat Dakaj
28. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CQC8-76-98 zo dňa 26.03.2023
748/2023
Doplnená
134 848,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
2/2020
Doplnená
280,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Martin Babčak
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
4/2020
Doplnená
296,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Kristína Hardoňová
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 5)
39/2018-5
Doplnená
344,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jozef Vavrek
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
3/2020
215,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kmec
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 4)
28/2017-4
Doplnená
202,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Valéria Hamarová
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 6)
159/2016-8
Doplnená
360,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jarmila Novotná
23. Marec 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-3
Doplnená
247,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Svečka
23. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Doplnená
310,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mgr. Katarína Smolková
23. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
Doplnená
270,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Uličný Pavol
23. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-5
Doplnená
253,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Sabolová Adriána
15. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
7/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-7 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Aurélia Múdra
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vladimír Halász
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 8)
159/2016-4
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Róbert Tazsej