Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-8
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Stanislav Kenteš
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-2
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marek Kuruc
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Martina Čovan Hložná
3. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Racko Milan
3. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
3/2021
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mgr. Lenka Šestinová Halijová
3. Marec 2023
Nájomná zmluva k bytu
1/2020 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Daňko Jozef
27. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
332/2023
7 200,00 € ML - audit, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0192
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Družstevná pri Hornáde
20. Február 2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 14.09.2020
zo dňa 14.09.2020
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 3/2023 Tepličany
3/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Bc. Jozef Prokopčák
14. Február 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408851198
2408851198
1 325,26 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
14. Február 2023
Zmluva o dielo č. 20230203
20230203
Doplnená
167 955,72 € NOVICOM s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
27. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde
Doplnená
277 325,65 € SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p. Obec Družstevná pri Hornáde
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2/2023 Tepličany
Zmluva o nájme HM č. 2/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde František Ďurďák
26. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo "Zelená obec - Družstevná pri Hornáde"
Doplnená
514 304,84 € EKOSTAV a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
24. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 1/2023 Tepličany
1/2023 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Maroš Mazák
23. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu
Zmluva o poskytnutí služieb externého mamažmentu
12 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 4/2023 Malá Vieska
4/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mária Holevová
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 3/2023 Malá Vieska
3/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mária Holevová
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 2/2023 Malá Vieska
2/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Duda