Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-3
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Uličná Anna
5. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu
1/2021
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Blanáriková Ela
5. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu
2/2021
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Sviatko Jozef
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 1/2023 Malá Vieska
1/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ján Mirga
3. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
3. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
9107136498
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
29. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-10
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Keruľ Vojtech
29. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
3/2018
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Trojčáková Andrea
29. December 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-30
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vaľová Eva
19. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
6303016098
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
19. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
6303009452
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Družstevná pri Hornáde
14. December 2022
Dodatok 4/2022 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201847420_Z zo dňa 6.11.2018
Z201847420
0,00 € FURA s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 10/2022 Malá Vieska
10/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marta Štofková
8. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2022 Tepličany
7/2022 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Verona Bogdanovská
14. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 9/2022 Malá Vieska
9/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Radoslav Sivák
14. November 2022
DOHODA č. 22/41/012/24 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN
22/41/012/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Družstevná pri Hornáde
11. November 2022
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Zmluva o dielo
3 720,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
10. November 2022
Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 3
9127004331 Dodatok č. 3
5 183,81 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Družstevná pri Hornáde
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 8/2022 Malá Vieska
8/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Margita Izakovičová
25. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO/24/03/2022/PL
VO/24/03/2022/PL
300,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde