Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2022/059
62,70 € Obec Družstevná pri Hornáde FILIA nezisková organizácia
25. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 7/2022 Malá Vieska
7/2022 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Alžbeta Krafčíková
20. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu
6/2020 - NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Eva Jarčušková
20. Október 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
383/2015-10
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Kostúrová
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-35
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jan Faktor
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-34
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jana Dupejová
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-33
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Daňko Stanislav
20. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-32
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Zuzana Horváthová Smaržová
20. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času
3438/2022
1 254,00 € Obec Kostoľany nad Hornádom Obec Družstevná pri Hornáde
10. Október 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu
5/2020 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Jarčuška Marcel
10. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
28/2017-9
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Kuchar Radovan
10. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-26
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Matejová Janka
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-29
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Tkáč Pavol
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-25
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Balcová Mária
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-17
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Nigut Milan
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-16
Doplnená
300,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ing. Peter Zahumenský, PhD.
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-21
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Klemová Matúšková Monika
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-19
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Tkáč Štefan
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-20
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Nigutová Eva
5. Október 2022
Kúpna zmluva č. KZ 06/2022/AK
KZ 06/2022/AK
180,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde