Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003938 ,,Zlepšenie technickej infraštruktúry pre MRK v obci Košické Oľšany,,
14/2024
267 578,63 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
4. Apríl 2022
Zmluva o dielo
17/2022
Doplnená
253 843,63 € Strabag s.r.o. Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001047, názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany, kód projektu v ITMS2014+: 312061F075
15/2024
249 053,90 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 108/011/19
36/2023
220 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Košické Oľšany
27. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 33/2022
33/2022
202 416,00 € AES Košice s.r.o. Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 91/004/23
64/2023
151 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
20. Február 2023
Zmluva o dielo
7/1/2023
82 785,78 € Stavpex, spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
12. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 7/1/2023
35/2023
82 750,78 € Stavpex, spol.s.r.o. Obec Košické Oľšany
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/2023
75 010,90 € STRABAG s.r.o. Obec Košické Oľšany
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
64/2022
68 652,05 € Ministerstvo vnútra SR Obec Košické Oľšany
10. Máj 2024
Dodatok č. 22024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005119, názov projektu Chodník Košické Oľšany – smer Rozhanovce, kód projektu v ITMS2014+ 312061BVS4
19/2024
67 024,80 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
19. Máj 2023
Zmluva o dielo
24/2023
62 673,68 € STRABAG s.r.o. Obec Košické Oľšany
3. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 19/12/181/2019
08/2023
59 630,72 € TRIS spol., s.r.o. Obec Košické Oľšany
24. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004886
03/2023
48 607,02 € Ministerstvo vnútra SR Obec Košické Oľšany
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
46/2022
45 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Košické Oľšany
30. August 2023
Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2023/GA/01/014
43/2023
36 594,44 € STRABAG s.r.o. Obec Košické Oľšany
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
31/2022
34 000,00 € Rikostav Container, s.r.o. Obec Košické Oľšany
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q066-512-002-003
44/2023
28 799,55 € Obec Košické Oľšany Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.
30. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANU9
29/2022
28 302,15 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 91/003/23
63/2023
25 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany