Centrálny register zmlúv

Obec Vyšné Nemecké

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Sobrance Obec Vyšné Nemecké
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o vykonaní zmien údajov k debetnej platobnej karte
Dodatok k zmluve
0,00 € VÚB Banka, VÚB a.s., Intesa Sanpaolo Group Obec Vyšné Nemecké
19. Január 2024
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
DOHODA
0,00 € VÚB Banka, VÚB a.s., Intesa Sanpaolo Group Obec Vyšné Nemecké
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Vyšné Nemecké
11. Január 2024
Dodatok k zmluve o správe a podpore webstránky
1
0,00 € Peter Streňo-TVP, Vyšná Rybnica č. 148 Obec Vyšné Nemecké
1. November 2023
DOHODA č. 23/42/010/93 o pomoci v hmotnej núdzi
23/42/010/93
0,00 € Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Michalove Obec Vyšné Nemecké
15. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Rozhanovce, SNP 77 Obec Vyšné Nemecké
15. December 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci O 15/2021
Dodatok č. 5
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice Obec Vyšné Nemecké
29. December 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2024,2025
24/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Vyšné Nemecké
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
SK-10-2023-001
0,00 € Bezpex, s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
302091DCL1-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Vyšné Nemecké
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev
IROP-Z302091DCL1-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Vyšné Nemecké
2. August 2023
Návrh poistnej zmluvy - Povinné zmluvné poistenie
2409138398
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké
2. August 2023
Kúpna zmluva - osobné mot. vozidlo
6/2023
0,00 € Erika Furdová Obec Vyšné Nemecké
19. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie
2409019027
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké
19. Jún 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
24/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtamnnová Obec Vyšné Nemecké
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
4/2023
0,00 € Advokátska kancelária, JUDr. Juraj Kus, advokát Obec Vyšné Nemecké
4. Apríl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408951907
0,00 € Generali Poist'ovfia Obec Vyšné Nemecké
22. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-21vsl
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-21vsl
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.
1-803591489813
0,00 € Slovak Telekom, a.s Obec Vyšné Nemecké