Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 597/2017-5
232/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Mária Pekarčíková
13. Apríl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
246/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Spišské Bystré
28. Apríl 2022
Dodatok č. 386/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č. 386/CC/20
282/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Spišské Bystré
16. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
323/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré
17. Máj 2022
Dohoda o ukončení
335/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Bc. Pavol Stašák
17. Máj 2022
DODATOK K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Dodatok č. 1 ku zmluve č. 306/2017-5
342/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Anna Budajová
16. Jún 2022
Zmluva č. 05/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
483/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Gabriela Tarnóczyová
30. Jún 2022
Zmluva č. 06/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
535/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Ján Stašák
11. Júl 2022
Dohoda o spolupráci č. 110/2022/OPOV o umiestnení kontajnerových nádob v mobilných kontajnerových stojiskách
555/2022
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Obec Spišské Bystré
12. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14.12.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.03.2022
557/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Helena Harhovská
15. Júl 2022
Súčinnostný dohovor o poskytnutí priestoru v majetku obce Spišské Bystré VÚ 1037 Martin - Jednotka mobilizačného doplňovania Poprad
560/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Vojenský útvar 1037 Martin
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
558/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Obec Spišské Bystré
3. August 2022
DAROVACIA ZMLUVA č.p.: KRHZ-PO-VO-283-065/2022
581/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Spišské Bystré
6. September 2022
Dohoda o ukončení
640/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Sabir Reshiti
11. Október 2022
Zmluva č. 07/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
752/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Margita Fábryová
11. Október 2022
Zmluva č. 09/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
753/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Michal Orolin
12. Október 2022
Zmluva č. 08/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
754/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré Helena Harhovská
12. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_608
345/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Spišské Bystré
12. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_221
346/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Spišské Bystré
25. Október 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 05/2022_3
781/2022
0,00 € Obec Spišské Bystré OFK 1934 Spišské Bystré