Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva o úvere č. 396/CC/22
281/2022
607 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Spišské Bystré
17. Marec 2023
Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy
67/2023
491 513,43 € Obec Spišské Bystré Základná škola s materskou školou
6. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2022
639/2022
365 610,67 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
316/2022
354 633,07 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
411/2022
249 919,09 € BEPAX , s.r.o. Obec Spišské Bystré
28. December 2023
Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy
210/2023
169 992,04 € Obec Spišské Bystré Základná škola s materskou školou
15. November 2023
Zmluva o dielo
189/2023
Doplnená
115 507,85 € KONTAJNERY POPRAD, s.r.o. Obec Spišské Bystré
22. Február 2023
Kúpna zmluva
57/2023
110 040,00 € Join-s s.r.o. Obec Spišské Bystré
3. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. E335908U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022
78/2023
110 040,00 € Environmentálny fond Obec Spišské Bystré
23. November 2023
Zmluva o dielo
196/2023
92 708,64 € EURO KM, s.r.o. Obec Spišské Bystré
5. December 2022
Z M L U V A č. E3359 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
833/2022
79 536,00 € Environmentálny fond Obec Spišské Bystré
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.07.2022
610/2022
78 088,46 € MI-TATRY, s.r.o. Obec Spišské Bystré
27. November 2023
Zmluva o dielo
199/2023
Doplnená
64 210,11 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
25. Júl 2022
Zmluva o dielo
572/2022
63 201,38 € MI-TATRY, s.r.o. Obec Spišské Bystré
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - IROP-Z302091CXP1-91-108
116/2023
49 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Spišské Bystré
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
61/2024
Doplnená
40 863,35 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
57/2024
38 267,96 € ToP electric, s.r.o. Obec Spišské Bystré
24. Júl 2023
Zmluva o dielo
125/2023
34 911,54 € TATRAMETAL PP s.r.o. Obec Spišské Bystré
28. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV č. Z-O/2024/TZKO/247:
209/2023
34 776,00 € ELEKOS Obec Spišské Bystré
31. Máj 2022
Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy
402/2022
25 028,95 € Obec Spišské Bystré Základná škola s materskou školou