Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2022
Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí dotácie
477/2022
0,00 € SZZ Breziny Mesto Svit
14. September 2022
Zmluva o výpôžičke hnuteľných vecí - 6 ks pódiových dosiek
490/2022
0,00 € Rodinné centrum AKO DOMA Mesto Svit
21. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
496/2022
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
28. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
503/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
12. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej hromadnej dopravy osôb v meste Svit
523/2022
0,00 € Brynczka s.r.o. Mesto Svit
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 380/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov
537/2022
0,00 € Mesto Humenné Mesto Svit
19. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č 56/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
538/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
19. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytových domov
539/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
19. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- Finančná zabezpeka od nájomcov bytov v nájomných bytových domoch
540/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 57/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
544/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 58/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
545/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 59/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
546/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 60/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
547/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 94/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
548/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
28. Október 2022
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
561/2022
0,00 € KNI-LINE, s. r. o. Mesto Svit
28. Október 2022
Darovacia zmluva
562/2022
0,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
31. Október 2022
Dodatok č.1
563/2022
0,00 € Unistav Teplička, s. r. o. Mesto Svit
4. November 2022
Mandátna zmluva
567/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
569/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
12. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
622/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit