Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
510/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
28. November 2023
Kúpna zmluva - Fiat Punto
567/2023
100,00 € Stanislav Baláž Mesto Svit
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
568/2023
8,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
27. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
566/2023
500,00 € Šoltés Ján, Ing. Mesto Svit
23. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
564/2023
2,00 € ZO JDS Svit Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
563/2023
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
562/2023
0,00 € Združenie SPIEVANKOVO Mesto Svit
20. November 2023
Dodatok č. 1
560/2023
55,80 € Gad Marián, Ing. Mesto Svit
20. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
561/2023
200,00 € Obec Gánovce Mesto Svit
16. November 2023
Dodatok č.1
555/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
16. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
556/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
14. November 2023
Dodatok č.3
554/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
9. November 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
551/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
547/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
548/2023
80,00 € Buchová Jana Mesto Svit
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
543/2023
61,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
7. November 2023
Kúpna zmluva
544/2023
575,00 € Bednarčik Emil Mesto Svit
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
545/2023
260,00 € Mesto Svit Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
7. November 2023
Dodatok č. 1
546/2023
7,45 € Soročina Ladislav Mesto Svit
3. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
542/2023
61,00 € LETart production, o.z. Mesto Svit