Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
163/2023
105,00 € Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Mesto Svit
15. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
162/2023
4,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
160/2023
1 388 269,57 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Svit
14. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
161/2023
10,00 € Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 35-36 Máj Mesto Svit
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
156/2023
741,00 € Sabo Milan Mesto Svit
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
157/2023
4,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
11. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
001/2023
36,00 € Martočko Marián Mesto Svit
10. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
152/2023
30,00 € Výkup drahých kovov SK s.r.o. Mesto Svit
10. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
153/2023
10,00 € Slovenský zväz záhradkárov - Štokava II. Mesto Svit
10. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
154/2023
20,00 € DFS VENČEK - POPRAD Mesto Svit
10. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
155/2023
26,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
9. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
150/2023
2,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Mesto Svit
9. Marec 2023
Darovacia zmluva
151/2023
14 998,00 € Gancarčík Jozef Mesto Svit
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
130/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
8. Marec 2023
Dodatok č.8 k Zmluve o údržbe a servise
132/2023
0,00 € Next Team, s.r.o. Mesto Svit
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Batizovce
129/2023
2 473,42 € Obec Batizovce Mesto Svit
3. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
127/2023
200,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
2. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania dôchodcom
125/2023
0,00 € AZZO, s.r.o. Mesto Svit
2. Marec 2023
Zmluva č.67/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
126/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
1. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
122/2023
110,00 € Buchová Jana Mesto Svit