Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Mandátna zmluva
176/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
31. Marec 2023
Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce
177/2023
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
3. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
178/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
11. Apríl 2023
Zmluva o uzavreté budúcej zmluvy
208/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
13. Apríl 2023
Zmluva č. 0651/VSD/2023
210/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
13. Apríl 2023
Zmluva č. 0658/VSD/2023
211/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
14. Apríl 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 1/275/2008 uzavretou dňa 14.12.2008
212/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
14. Apríl 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 61/03/2014/268 uzavretou dňa 31.10.2014
213/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
14. Apríl 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 79/03/2019/275 uzavretou dňa 06.08.2019
214/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
14. Apríl 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 5/198/2013 uzavretou dňa 26.03.2013
215/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
14. Apríl 2023
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch č. 60/03/2014/268 uzavretou dňa 31.10.2014
216/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľného majetku zo dňa 13.3.2023
222/2023
0,00 € Mesto Svit BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
20. Apríl 2023
Zmluva č. 106/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
234/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
20. Apríl 2023
Zmluva č. 108/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
235/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
20. Apríl 2023
Zmluva č. 111/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
236/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 109/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
243/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 104/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
242/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 117/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
241/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 110/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
240/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva č. 114/162/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
239/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Svit