Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní veterinárnych služieb
524/2023
0,00 € MVDr. Karin Poradová Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci
525/2023
0,00 € ARTmat Mesto Svit
27. Október 2023
Mandátna zmluva
532/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
31. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
533/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Svit
9. November 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
551/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
14. November 2023
Dodatok č.3
554/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
16. November 2023
Dodatok č.1
555/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
563/2023
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
562/2023
0,00 € Združenie SPIEVANKOVO Mesto Svit
29. November 2023
Zmluva č. 5/2023-ZPS/NP o poskytovaní finančného príspevku na psokytovanie sociálnej služby
553/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 30.3.2023
569/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
29. November 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.06.2021
570/2023
0,00 € Reváková Irena Mesto Svit
30. November 2023
Dodatok č. 1
573/2023
0,00 € Michal Kubala - 24 Hot Point Mesto Svit
30. November 2023
Dohoda o späťvzatí výpovede zo zmluvy o nájme nebytového priestoru
574/2023
0,00 € Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT Mesto Svit
11. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
299/2022
1,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
5. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
424/2022
1,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Mesto Svit
12. August 2022
Nájomná zmluva
430/2022
1,00 € Športový klub HORAL ALTO Slovakia Mesto Svit
23. August 2022
Nájomná zmluva
451/2022
1,00 € Atletický klub Slávia UK Bratislava, o.z. Mesto Svit
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
581/2022
1,00 € Bocková Barbora, Ing. Mesto Svit
19. December 2022
Kúpna zmluva
633/2022
1,00 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit