Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o poskytovaní veterinárnych služieb
524/2023
0,00 € MVDr. Karin Poradová Mesto Svit
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci
525/2023
0,00 € ARTmat Mesto Svit
27. Október 2023
Mandátna zmluva
532/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
31. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
533/2023
0,00 € SOMI Systems a.s. Mesto Svit
9. November 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
551/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
14. November 2023
Dodatok č.3
554/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
16. November 2023
Dodatok č.1
555/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a. s. Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
563/2023
0,00 € Divadlo komédie Mesto Svit
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
562/2023
0,00 € Združenie SPIEVANKOVO Mesto Svit
29. November 2023
Zmluva č. 5/2023-ZPS/NP o poskytovaní finančného príspevku na psokytovanie sociálnej služby
553/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 30.3.2023
569/2023
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
29. November 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.06.2021
570/2023
0,00 € Reváková Irena Mesto Svit
30. November 2023
Dodatok č. 1
573/2023
0,00 € Michal Kubala - 24 Hot Point Mesto Svit
30. November 2023
Dohoda o späťvzatí výpovede zo zmluvy o nájme nebytového priestoru
574/2023
0,00 € Martin Kubus AUTOCENTRUM EFEKT Mesto Svit
4. December 2023
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy
583/2023
0,00 € Kovalčíková Helena Mesto Svit
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
604/2023
0,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
603/2023
0,00 € Fantázia Svit, s.r.o. Mesto Svit
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
602/2023
0,00 € Kidsfun s. r. o. Mesto Svit
27. December 2023
Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti
608/2023
0,00 € MUDr. Jozef Timkovič, s. r. o. Mesto Svit
27. December 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru
614/2023
0,00 € UNIZDRAV, s.r.o. Mesto Svit