Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Nájomná zmluva
387/2022
1,33 € Rozman Branislav Mesto Svit
26. Apríl 2022
Prenájom divadelnej sály v Dome kultúry vo Svite
253/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
29. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
259/2022
2,00 € Základná škola, Ul.Komenského Mesto Svit
19. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
308/2022
2,00 € Zábavná skupina SVITTASENIOR Mesto Svit
6. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
336/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. August 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
427/2022
2,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
1. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
473/2022
2,00 € FS SENIOR Jánošík Svit Mesto Svit
4. Október 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
511/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
574/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
7. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
615/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
12. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
623/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
632/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
20. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
082/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
105/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
13. Február 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
110/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
130/2023
2,00 € Únia žien Slovenska Mesto Svit
9. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
150/2023
2,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku Mesto Svit
22. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
165/2023
2,00 € ZO JDS Svit Mesto Svit
17. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
223/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
293/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit