Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
357/2023
400,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
431/2023
400,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce Štôla
124/2024
400,00 € Obec Štôla Mesto Svit
12. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
267/2024
400,00 € Mesto Svit Centrum právnej pomoci
9. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
485/2022
375,00 € Michlík Pavol Mesto Svit
20. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
494/2022
375,00 € Znanec Eduard Mesto Svit
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
002/2024
374,08 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
22. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
167/2023
360,00 € KESKO MOBILE s.r.o. Mesto Svit
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
257/2023
360,00 € Slovenský Červený kríž Mesto Svit
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
004/2024
360,00 € Kalász Fedor, Ing. Mesto Svit
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
429/2022
350,00 € DH Sviťanka Mesto Svit
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2022
515/2022
350,00 € Atletický oddiel Svit Mesto Svit
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
486/2023
350,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
596/2023
350,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit Mesto Svit
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
239/2024
350,00 € Mesto Svit FS SENIOR Jánošík Svit
23. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
086/2023
330,00 € Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit Mesto Svit
19. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
307/2022
325,00 € Judo Klub Katsudo Poprad ECC Mesto Svit
5. Január 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
007/2024
315,00 € Kovalík Rudolf Mesto Svit
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
314/2022
312,50 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
21. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
244/2023
305,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit