Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Zmluva o dielo STAV-TATRY, s.r.o.
335/2022
27 290,04 € STAV-TATRY, s.r.o. Mesto Svit
27. August 2022
Mandátna zmluva
458/2022
26 280,00 € JANJU, spol. s r.o. Mesto Svit
27. Jún 2022
Zmluva o dielo
365/2022
23 820,00 € Ing. arch. Martin Baloga Mesto Svit
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného prísevku
317/2022
23 502,85 € Pro Tatry, o. z. Mesto Svit
22. Marec 2023
Mandátna zmluva
166/2023
22 000,00 € SLOVAKIA SUPERVISION s. r. o. Mesto Svit
3. Apríl 2023
Dodatok č.2
179/2023
21 151,75 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Svit
14. December 2023
Mechanická ochrana NN káblov
597/2023
21 142,15 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
6. Máj 2022
Mandátna zmluva
292/2022
20 743,62 € JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting Mesto Svit
12. August 2022
Výstavba športovísk
434/2022
20 000,00 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit
30. Marec 2023
Realizačný projekt
173/2023
18 480,00 € PROARCH, s.r.o. Mesto Svit
15. Február 2023
Vodozádržné opatrenia v meste Svit
115/2023
17 460,00 € JANJU, spol. s r.o. Mesto Svit
27. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021CDT2-211-78
121/2023
17 400,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
5. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302021CDT2-211-78
435/2023
17 400,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
13. December 2023
Dodávka a montáž nákladného výťahu - Materská škola, Mierová 141, Svit
595/2023
17 346,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Mesto Svit
9. Marec 2023
Darovacia zmluva
151/2023
14 998,00 € Gancarčík Jozef Mesto Svit
29. December 2023
Poistná zmluva
624/2023
14 677,46 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Svit
27. December 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve číslo 4419015400
615/2023
13 081,99 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Svit
6. Júl 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
380/2022
12 997,16 € OPTIM-TECH s.r.o. Mesto Svit
26. Apríl 2022
stavebné úpravy a prístavba časti hasičskej zbrojnice vo Svite – elektroinštalácia
252/2022
12 605,53 € OPTIM-TECH s.r.o. Mesto Svit
22. December 2023
Kúpna zmluva
606/2023
12 504,96 € Vavrasek Miroslav Mesto Svit