Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
219/2022
2 305,03 € Pavel Greguška, Jozefína Gregušková Mesto Svit
22. Apríl 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
245/2022
2 153,80 € Dzivjak Ján Mesto Svit
17. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2023 o zabezpečení sociálnej služby
361/2023
2 112,00 € Familiaris Mesto Svit
3. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2023 o zabezpečení sociálnej služby
362/2023
2 112,00 € Familiaris Mesto Svit
21. August 2023
Zmluva č.1179/2023/OPR o poskytnutí dotácie
426/2023
2 000,00 € Prešovský samosrpávny kraj Mesto Svit
26. Máj 2022
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných poukážok
313/2022
1 900,00 € SINTRA, spol. s r.o. Mesto Svit
20. Február 2023
Zmluva č. 1/2023-OS/NP o zabezpečení poskytovania sociálnych lsužieb
118/2023
1 896,96 € Familiaris Mesto Svit
20. Február 2023
zmluva č. 2/2023 o zabezpečení sociálnej služby
119/2023
1 896,96 € Familiaris Mesto Svit
1. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
319/2022
1 859,25 € Martina Ďuráčiková TiMicell Mesto Svit
18. Január 2023
Kúpna zmluva
023/2023
1 843,00 € sr real, s. r. o. Mesto Svit
8. November 2022
DOHODA O PODMIENKACH PREDAJA A POUŽITIA STRAVNÝCH POUKÁŽOK
571/2022
1 833,50 € SINTRA, spol. s r.o. Mesto Svit
20. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu
368/2023
1 800,00 € Umelecká agentúra O.W. - MUSIC, s.r.o. Mesto Svit
23. August 2022
Darovacia zmluva CvČ - Prvá stavebná sporiteľňa
447/2022
1 686,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Mesto Svit
22. Júl 2022
Zmluva o dielo
403/2022
1 500,00 € Žoldák František Mesto Svit
7. Február 2024
Darovacia zmluva
138/2024
1 500,00 € Spolok nezávislých donorov Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
296/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Svit
14. Apríl 2022
Zmluva o postkytnutí dotácie pre rok 2022 Tenisový klub Svit v sume 1300,-€.
203/2022
1 300,00 € Tenisový klub Svit Mesto Svit
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
227/2023
1 300,00 € Tenisový klub Svit Mesto Svit
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre rok 2023
289/2023
1 300,00 € Mesto Svit Folklórny súbor Jánošík - Svit
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
571/2023
1 213,05 € TMB Design, s. r. o. Mesto Svit