Centrálny register zmlúv

Obec Vlková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2024
Dodatok
154/2023
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Obec Vlková
9. Január 2024
Zmluva
155/2023
0,00 € Futbalový oddiel Vlková Obec Vlková
9. Január 2024
Dodatok
156/2023
0,00 € BTS- Ing. Tuleja, s.r.o. Obec Vlková
1. December 2023
Úrazové poistenie
149/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Vlková
29. December 2023
Dohoda
144/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlková
19. December 2023
Zmluva
150/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Obec Vlková
19. December 2023
Dodatok
151/2023
0,00 € Obec Vlková P. T.
19. December 2023
Z M L U V A č. 231563 08U03
153/2023
0,00 € Environmentálny fond Obec Vlková
19. December 2023
Dodatok
152/2023
0,00 € Obec Vlková B. B.
28. November 2023
Dodatok č. 4
148/2023
0,00 € AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany Obec Vlková
27. November 2023
Dodatok
140/2023
0,00 € Obec Vlková R. K.
27. November 2023
Zmluva
141/2023
0,00 € Obec Vlková M.L.
27. November 2023
Zmluva o grantovom účte
143/2023
0,00 € Prima banka Slovensko , a.s. Obec Vlková
27. November 2023
Dohoda
142/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Vlková
27. November 2023
Dohoda o splátkovom kalendári
145/2023
0,00 € Obec Vlková M.H.
27. November 2023
Zmluva
146/2023
0,00 € Obec Vlková V. B.
27. November 2023
Zmluva
147/2023
0,00 € Obec Vlková M.K.
16. November 2023
Dodatok č. 3
138/3023
0,00 € AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany Obec Vlková
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
139/2023
0,00 € Občianské združenia pre rozvoj regionu SPIŠ Obec Vlková
13. November 2023
Dodatok
123/2023
0,00 € Obec Vlková S.M.