Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
137/2022
0,00 € Mesto Rožňava SRRZ RZ Stredná zdravotnícka škola
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k ,,Zmluve o poskytovaní služieb,,
138/2022
0,00 € HOREX HX, s.r.o. Mesto Rožňava
19. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k ,,Rámcovej zmluve na dodanie potravín,,
139/2022
0,00 € EUROKAF, s.r.o. Mesto Rožňava
19. Apríl 2022
Zmluva o úvere č. 338/CC/22
140/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Rožňava
23. Apríl 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
142/2022
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA Mesto Rožňava
23. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
143/2022
0,00 € Mesto Rožňava SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o.
23. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-441-01052
144/2022
0,00 € Fond na podporu umenia Mesto Rožňava
23. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri organizácií bežeckých pretekov ,,THE RACE,, dňa 04.06.2022
145/2022
0,00 € Mesto Rožňava THE RACE
4. Máj 2022
Kolektívna zmluva
160/2022
0,00 € Mesto Rožňava OZ PŠaV pri MŠ Ul. Štitnícka 2
4. Máj 2022
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. Z- 204/2022/6300/2022
162/2022
0,00 € Slovenská správa ciest Mesto Rožňava
6. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
171/2022
0,00 € Mesto Rožňava Kateryna Syrbu
9. Máj 2022
Zmluva o prevzatí záväzku
175/2022
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA Mesto Rožňava
9. Máj 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave na roky 2018-2027 a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Rožňava
176/2022
0,00 € eurobus, a.s. Mesto Rožňava
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
177/2022
0,00 € Mesto Rožňava Nataliia Tuvichenko
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
178/2022
0,00 € Mesto Rožňava Oksana Orlinska
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
180/2022
0,00 € Mesto Rožňava Anzhela Bezlushchenko
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
179/2022
0,00 € Mesto Rožňava Vira Bezlushchenko
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
181/2022
0,00 € Mesto Rožňava Olena Dovzhenko
12. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
182/2022
0,00 € Mesto Rožňava Anastasiia Stretovych
16. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí hlasovacieho konferenčného zariadenia H.E.R.Systém
185/2022
0,00 € A. S. PARTNER s.r.o. Mesto Rožňava