Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
196/2024
300,00 € Mgr. Stanislav Székely Mesto Rožňava
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva
237/2024
754,00 € Mesto Rožňava MUDr. Jiří Krejzl
17. Apríl 2024
Dohoda č, 24/43/054/73 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
224/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
17. Apríl 2024
Dohoda č, 24/43/060/41 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
225/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo
226/2024
33 480,00 € ARKA Mesto Rožňava
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
227/2024
3 000,00 € Mesto Rožňava Základná škola
17. Apríl 2024
Protokol č. 1/2024
228/2024
660,00 € Mesto Rožňava Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
229/2024
9 018,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
230/2024
99,00 € Mesto Rožňava Juraj Gruľo
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
233/2024
79,00 € Mesto Rožňava Eva Gulkásová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
232/2024
79,00 € Mesto Rožňava Kristína Lovašová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
231/2024
65,00 € Mesto Rožňava Magdaléna Krištófová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
234/2024
86,00 € Mesto Rožňava Lenka Ónodiová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
235/2024
93,00 € Mesto Rožňava Lucia Krištófová
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
236/2024
57,00 € Mesto Rožňava Erika Krištófová
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
205/2024
1 300,00 € Mesto Rožňava Marta Tománková
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
206/2024
3 000,00 € Mesto Rožňava CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
207/2024
600,00 € Mesto Rožňava Eva Toropilová
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
208/2024
3 000,00 € Mesto Rožňava Centrum poradenstva a prevencia
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
209/2024
3 000,00 € Mesto Rožňava Rodičovské združenie pri Materskej škole Ul. kyjevská 2020/14 Rožňava