Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
196/2022
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
31. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Rožňava
205/2022
0,00 € KOVOZBER, s.r.o. Mesto Rožňava
3. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
214/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula Mesto Rožňava
9. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9335/2020
235/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rožňava
9. Jún 2022
Dohoda o zrušení vecného bremena
236/2022
0,00 € Mesto Rožňava ISOWOOD s.r.o.
10. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre študijný odbor asistent výživy
245/2022
0,00 € Mesto Rožňava Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
11. Jún 2022
Zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov
248/2022
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Rožňava
11. Jún 2022
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka
250/2022
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
11. Jún 2022
Dodatok č. 2 k ,,Zmluve o spolupráci,,
251/2022
0,00 € Život je PES, občianske združenie Mesto Rožňava
16. Jún 2022
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti rámcových zmlúv na dodanie potravín
254/2022
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Mesto Rožňava
22. Jún 2022
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti rámcovej dohody
264/2022
0,00 € ŠEVT a.s. Mesto Rožňava
22. Jún 2022
Zmluva o obstaraní diela
265/2022
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Mesto Rožňava
30. Jún 2022
Rámcová zmluva na dodanie potravín
276/2022
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Mesto Rožňava
30. Jún 2022
Rámcová zmluva na dodanie potravín
277/2022
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Mesto Rožňava
30. Jún 2022
Rámcová zmluva na dodanie potravín
278/2022
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Mesto Rožňava
1. Júl 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu - domácu opatrovateľskú službu
273/2022
0,00 € Mesto Rožňava Agnesa Mračková
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 83/2022 o platení úhrady za sociálne slulžby - domáca opatrovateľská služba
274/2022
0,00 € Mesto Rožňava Adriana Zemková
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č.478/2021 o platení úhrady za sociálne slulžby - domáca opatrovateľská služba
275/2022
0,00 € Mesto Rožňava Anikó Kötelesová
1. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo
280/2022
0,00 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Rožňava
1. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.561/2021
281/2022
0,00 € Bittner print s.r.o. Mesto Rožňava