Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
402/2023
0,00 € Mesto Rožňava SPP - distribúcia , a.s.
20. Jún 2023
Zmluva o pripojení
404/2023
0,00 € free - zona s.r.o. Mesto Rožňava
20. Jún 2023
Zmluva o pripojení
405/2023
0,00 € free - zona s.r.o. Mesto Rožňava
23. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011X424-122-15 zo dňa 30.3.2020
407/2023
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
26. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600489286 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
435/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Rožňava
26. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
439/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula Mesto Rožňava
30. Jún 2023
Dodatok č. N20200113011D06 v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
445/2023
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
30. Jún 2023
Dodatok č. N20200127042D02 k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
446/2023
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí dotácie
456/2023
0,00 € Mesto Rožňava JASANIMA - Občianske združenie
6. Júl 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
472/2023
0,00 € Mesto Rožňava Obec Vlachovo
6. Júl 2023
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy č. 478/2021 o platení úhrady za oparovateľskú službu
465/2023
0,00 € Mesto Rožňava Anikó Kötelesová
6. Júl 2023
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy č. 273/2022 o platení úhrady za oparovateľskú službu
466/2023
0,00 € Mesto Rožňava Agnesa Mračková
6. Júl 2023
Dohoda o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy č. 357/2022 o platení úhrady za oparovateľskú službu
467/2023
0,00 € Mesto Rožňava Iveta Škorvánková
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
479/2023
0,00 € Mesto Rožňava Yeva Malets
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
478/2023
0,00 € Mesto Rožňava Zlata Malets
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
480/2023
0,00 € Mesto Rožňava Ivan Koval
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
481/2023
0,00 € Mesto Rožňava Yevgen Kostenko
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
482/2023
0,00 € Mesto Rožňava Kristina Fesenko
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
483/2023
0,00 € Mesto Rožňava Viktoria Fesenko
12. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
486/2023
0,00 € Mesto Rožňava Kateryna Bezpalko