Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011X424-122-15 zo dňa 30.3.2020
266/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
1. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze a likvidácii odpadov č. 47/2021
286/2022
0,00 € KOSIT a.s. Mesto Rožňava
4. Júl 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
287/2022
0,00 € Mesto Rožňava Klub horských športov KRAS
4. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o nájme č. 276/2010
288/2022
0,00 € Mesto Rožňava CELLTEX Hygiene s. r. o.
4. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskynutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K500-222-13 zo dňa 17.8.2018
295/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
7. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
313/2022
0,00 € Mesto Rožňava Liudmyla Hyrylo
8. Júl 2022
Zmluva o bežnom účte
314/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a. Mesto Rožňava
12. Júl 2022
Darovacia zmluva na paliovvé drevo pre sociálne odkázanú rodinu
317/2022
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
14. Júl 2022
Zmluva o prevode akcií - Dodatok č. 8
329/2022
0,00 € 1.slovenská úsporová a.s. Mesto Rožňava
14. Júl 2022
Dodatok č. 18 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia
330/2022
0,00 € FIN.M.O.S. a.s. Mesto Rožňava
21. Júl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9335/2020_1
354/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Rožňava
21. Júl 2022
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 10/2004
355/2022
0,00 € Eva Simonyiová Mesto Rožňava
26. Júl 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu - domácu opatrovateľskú službu
357/2022
0,00 € Iveta Škorvánková Mesto Rožňava
26. Júl 2022
Dohoda o konzorciu
358/2022
0,00 € Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava Mesto Rožňava
3. August 2022
Memorandum o spolupráci
366/2022
0,00 € Občianske združenie Druživa Neuvedené
4. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_223
371/2022
0,00 € NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Rožňava
5. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_171
372/2022
0,00 € NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Rožňava
5. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_210
373/2022
0,00 € NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Rožňava
5. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č.2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_157
374/2022
0,00 € NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mesto Rožňava
5. August 2022
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí dotácie č.345/2022
375/2022
0,00 € Mesto Rožňava JASANIMA - Občianske združenie