Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o splupráci č. 4/2020
507/2022
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 33/2021
508/2022
0,00 € Ján Ondrej Mesto Rožňava
14. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4905.2062004MZA
509/2022
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Rožňava
17. Október 2022
Memorandum o spolupráci
514/2022
0,00 € FinQ Centrum, n. o. Mesto Rožňava
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
515/2022
0,00 € PERLEŤ s.r.o. Mesto Rožňava
19. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
516/2022
0,00 € Ing. Zuzana Štefanová Mesto Rožňava
25. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 421/2022
529/2022
0,00 € Mesto Rožňava Jakub Pethő
28. Október 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
541/2022
0,00 € Mesto Rožňava Mária Šimonová
3. November 2022
Dodatok N20200127042D01 č. 1 k zmluve o splupráci č.33/2020
528/2022
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
4. November 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
583/2022
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
9. November 2022
Dohoda č. 22/43/054/642
588/2022
0,00 € Mesto Rožňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku č. 957/2013
595/2022
0,00 € Mesto Rožňava Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia
11. November 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy zo dňa 12.09.2022
596/2022
0,00 € INMEDIA , spol. s.r.o. Mesto Rožňava
16. November 2022
Memorandum o spolupráci
599/2022
0,00 € Mesto Rožňava Gemerské osvetové stredisko
23. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
613/2022
0,00 € Ing. Zuzana Štefanová Mesto Rožňava
24. November 2022
Darovacia zmluva na palivové drevo do sprćh na RV Bani
598/2022
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
24. November 2022
Zmluva o nájme bytu
635/2022
0,00 € Mesto Rožňava Lucia Langová
6. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí dotácie č. 335/2022
658/2022
0,00 € Mesto Rožňava Občianske združenie Pre partnerské mesta Rožňavy
13. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
670/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Rožňava
15. December 2022
Nájomná zmluva
682/2022
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA Mesto Rožňava