Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
312/2023
0,00 € Mesto Rožňava Spojená škola J.A.Komenského
6. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
309/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
12. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
314/2023
0,00 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Mesto Rožňava
16. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Zmluve o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov
323/2023
0,00 € VAS s.r.o. Mesto Rožňava
18. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na dodanie potravín
328/2023
0,00 € KÚN s.r.o. Mesto Rožňava
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre študijný odbor asistent výživy
331/2023
0,00 € Mesto Rožňava Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka
338/2023
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor ROŽŇAVA Mesto Rožňava
31. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 262/2009
361/2023
0,00 € Mesto Rožňava Diana Liptáková
1. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov na rok 2023
355/2023
0,00 € SENIOR GARDEN n.o. Mesto Rožňava
1. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OKD-15052023RV
356/2023
0,00 € Mesto Rožňava BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným
1. Jún 2023
Zmluva o spolupráci v rámci NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe na územie SR
364/2023
0,00 € Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Mesto Rožňava
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku "Kúpnej zmluve č. Z202120613_Z"
376/2023
0,00 € MIVASOFT, s.r.o. Mesto Rožňava
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 275/2023 zo dňa 24.04.2023
377/2023
0,00 € Mesto Rožňava Milan Dorkin
9. Jún 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/43/054/478
384/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
9. Jún 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/43/054/442
385/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
393/2023
0,00 € Mesto Rožňava Liudmyla Hyrylo
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
394/2023
0,00 € Mesto Rožňava Nina Koziienko
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
396/2023
0,00 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Rožňava
15. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
399/2023
0,00 € Mesto Rožňava Peter Mihók
20. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
401/2023
0,00 € Mesto Rožňava SPP - distribúcia , a.s.