Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze a likvidácii odpadov
183/2024
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Mesto Rožňava
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
178/2024
9 991,00 € HATOPtrend Mesto Rožňava
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
179/2024
6 068,00 € El Bra De, s.r.o. Mesto Rožňava
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
180/2024
132,08 € Mesto Rožňava Zuzana Tóthová
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
181/2024
105,00 € Mesto Rožňava Daša Králiková
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
182/2024
152,51 € Mesto Rožňava Ing. Jana Tindúrová
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
176/2024
4 302,00 € Sk - technik s.r.o. Mesto Rožňava
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
177/2024
6 024,00 € BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. Mesto Rožňava
22. Marec 2024
Zmluva o dielo
113/2024
1 246 014,58 € MERIT Group s. r. o. Mesto Rožňava
22. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
174/2024
390,00 € Mesto Rožňava Alfons&Marian s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
175/2024
700,00 € Vojtech Viszlai Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Darovacia zmluva na palivové drevo pre odkázanú obyvateľku mesta
142/2024
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
154/2024
0,00 € Martina Sabová Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo č. 546/2023
165/2024
0,00 € DATALAN, a.s. Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
166/2024
31 944,00 € Beeli, s.r.o. Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Nájomná zmluva
168/2024
159,66 € Mesto Rožňava Andrea Gehová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva
169/2024
57,00 € Mesto Rožňava Erika Krištófová
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
170/2024
245 754,52 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
172/2024
189,00 € Mesto Rožňava OZ Folklórny súbor Borostyán
21. Marec 2024
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
171/2024
43 097,98 € Mesto Rožňava OTVOR DVOR OZ