Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
177/2024
6 024,00 € BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. Mesto Rožňava
22. Marec 2024
Zmluva o dielo
113/2024
1 246 014,58 € MERIT Group s. r. o. Mesto Rožňava
22. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
174/2024
390,00 € Mesto Rožňava Alfons&Marian s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
175/2024
700,00 € Vojtech Viszlai Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Darovacia zmluva na palivové drevo pre odkázanú obyvateľku mesta
142/2024
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
154/2024
0,00 € Martina Sabová Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo č. 546/2023
165/2024
0,00 € DATALAN, a.s. Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
166/2024
31 944,00 € Beeli, s.r.o. Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Nájomná zmluva
168/2024
159,66 € Mesto Rožňava Andrea Gehová
21. Marec 2024
Nájomná zmluva
169/2024
57,00 € Mesto Rožňava Erika Krištófová
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
170/2024
245 754,52 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Rožňava
21. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
172/2024
189,00 € Mesto Rožňava OZ Folklórny súbor Borostyán
21. Marec 2024
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
171/2024
43 097,98 € Mesto Rožňava OTVOR DVOR OZ
21. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
173/2024
152,00 € Mesto Rožňava Výkup drahých kovov SK s.r.o.
19. Marec 2024
Nájomná zmluva
164/2024
43,00 € Mesto Rožňava Mgr. Katarína Pukanská
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
145/2024
82,00 € Mesto Rožňava Katarína Boldiová
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
146/2024
201,86 € Mesto Rožňava Angelika Pomajová
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
147/2024
171,04 € Mesto Rožňava Emília Tokárová
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
148/2024
135,39 € Mesto Rožňava Jaroslava Smereková
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
149/2024
172,73 € Mesto Rožňava Jaroslav Piljan