Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2024
417,00 € Mesto Rožňava Apoštolská cirkev na Slovensku
23. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2024
51,00 € Mesto Rožňava AGREX s.r.o.
23. Január 2024
Dodatok č. 1 ku Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 401/2023 zo dňa 13. 06. 2023
17/2024
0,00 € Mesto Rožňava SPP - distribúcia , a.s.
23. Január 2024
Nájomná zmluva
969/2023
103,00 € Mesto Rožňava Izabela Jánošiová
22. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
25,00 € Mesto Rožňava COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
22. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2024
265,00 € Mesto Rožňava Bc. Beata Spišiak Kopčíková
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
964/2023
0,00 € Mesto Rožňava Nina Koziienko
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
965/2023
0,00 € Mesto Rožňava Liudmyla Hyrylo
19. Január 2024
Príkazná zmluva
966/2023
405,00 € Mgr. Monika Homolyová Mesto Rožňava
19. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
9/2024
0,00 € Mesto Rožňava STEFE ECB, s.r.o.
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 17/2023
968/2023
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Mesto Rožňava
18. Január 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2024
582,00 € Mesto Rožňava Slovenská poľovnícka komora - Obvodná poľovnícka komora Rožňava
17. Január 2024
Kúpna zmluva
5/2024
220,00 € Mesto Rožňava Ladislav Strinka
17. Január 2024
Kúpna zmluva
6/2024
10 435,00 € Mesto Rožňava AURANUM s. r. o.
12. Január 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu - domácu opatrovateľskú službu
2/2024
0,00 € Mesto Rožňava Darina Šimková
12. Január 2024
Zmluva o postúpení pohľadávky
963/2023
2 675,22 € Mesto Rožňava Mgr. Adriana Halková
10. Január 2024
Nájomná zmluva
945/2023
135,77 € Mesto Rožňava Mária Barthová
10. Január 2024
Nájomná zmluva
946/2023
200,47 € Mesto Rožňava Tomáš Račko
10. Január 2024
Nájomná zmluva
947/2023
140,00 € Mesto Rožňava Daniel Domik
10. Január 2024
Príkazná zmluva
948/2023
300,00 € Irena Šikúrová Mesto Rožňava