Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Nájomná zmluva
51/2024
153,72 € Mesto Rožňava Miroslav Murín
1. Február 2024
Nájomná zmluva
52/2024
237,51 € Mesto Rožňava Mgr. Bc. Lea Slavkovská
1. Február 2024
Nájomná zmluva
53/2024
182,95 € Mesto Rožňava Angelika Mariňáková
1. Február 2024
Nájomná zmluva
54/2024
94,00 € Mesto Rožňava Zoltán Ónodi
1. Február 2024
Nájomná zmluva
55/2024
86,00 € Mesto Rožňava Lenka Ónodiová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
56/2024
68,00 € Mesto Rožňava Magdaléna Ferková
1. Február 2024
Nájomná zmluva
59/2024
135,84 € Mesto Rožňava Ildikó Lányiová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
58/2024
70,00 € Mesto Rožňava Mária Gulkásová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
57/2024
56,00 € Mesto Rožňava Gabriel Krištóf
1. Február 2024
Nájomná zmluva
974/2023
139,70 € Mesto Rožňava Anna Jungová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
975/2023
163,50 € Mesto Rožňava Vojtech Boldi
1. Február 2024
Nájomná zmluva
976/2023
145,00 € Mesto Rožňava Rudolf Tekáč
1. Február 2024
Nájomná zmluva
977/2023
89,28 € Mesto Rožňava Rozália Kuruová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
978/2023
138,14 € Mesto Rožňava Katarína Račková
1. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
60/2024
38,00 € Mesto Rožňava Výkup drahých kovov SK s.r.o.
1. Február 2024
Dohoda č. 23/43/054/2347 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - ,,Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
979/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
1. Február 2024
Dodatok č. 32 ku Zmluve o nájme č. 6/2001
980/2023
100 000,00 € Mesto Rožňava Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
23. Január 2024
Nájomná zmluva
18/2024
91,00 € Mesto Rožňava Ľudovít Gažik
24. Január 2024
Nájomná zmluva
19/2024
65,00 € Mesto Rožňava Magdaléna Krištófová
26. Január 2024
Nájomná zmluva
29/2024
79,00 € Mesto Rožňava Eva Gulkásová