Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
149/2024
172,73 € Mesto Rožňava Jaroslav Piljan
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
150/2024
128,47 € Mesto Rožňava Sylvia Poťmáková
15. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
151/2024
200,00 € Mesto Rožňava PAN - DUR s.r.o.
15. Marec 2024
Nájomná zmluva
152/2024
43,00 € Mesto Rožňava Róbert Šimko
15. Marec 2024
Kúpna zmluva
155/2024
5 733,00 € Mesto Rožňava Jozef Junger
15. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
153/2024
100,00 € Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava Mesto Rožňava
15. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
157/2024
208,00 € Mesto Rožňava Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
15. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávky elektriny 9600505811 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
159/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Rožňava
15. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
158/2024
150,00 € Michal Domik Mesto Rožňava
15. Marec 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
160/2024
318,00 € Mesto Rožňava Agentúra SMER, s.r.o.
15. Marec 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 09.02.2024
161/2024
0,00 € Mesto Rožňava REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA
15. Marec 2024
Dodatok č. 4 k ,,Zmluve o nájme nebytových priestorov" zo dňa 11.10.2016
162/2024
43 097,98 € Mesto Rožňava OTVOR DVOR OZ
15. Marec 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo č. 545/2023
163/2024
0,00 € Synergon a.s. Mesto Rožňava
14. Marec 2024
Nájomná zmluva
143/2024
170,00 € Mesto Rožňava Ľudovít Rézműves
14. Marec 2024
Nájomná zmluva
144/2024
117,00 € Mesto Rožňava Mária Rézművešová
13. Marec 2024
Nájomná zmluva
137/2024
27,50 € Mesto Rožňava Valerie Huťanová
12. Marec 2024
Dodatok č. 1
139/2024
349,00 € Mesto Rožňava Apoštolská cirkev na Slovensku
8. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
136/2024
1 800 000,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Rožňava
7. Marec 2024
Zmluva o spolupráci - odborná prax študenta číslo sp.:PF/63/2024/107-ŠO
121/2024
0,00 € Mesto Rožňava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
7. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024 - palivové drevo pre sociálne slabších občanov na RV Bani
122/2024
0,00 € Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Mesto Rožňava